علم الکتاب
آموزش و برگزاری دوره های فرهنگی دینی (فلسفه - کلام ) هنری ( نقاشی - قلمزنی -عربی و...)
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: علم الکتاب - دوشنبه ۱۳۸٧/٦/٤

مشخصات:

_جستجوی لغت موردنظر درقرآن

_جسنجوی لغات به زبانهای فارسی> عربی >انگلیسی

_همراه با نمایش آیه مربوطه

برای استفاده کلیک کنید http://www.parsquran.com/keyboard.html

(منبع پارس قرآن)

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :